Stichting B.A.S.M. © 2010 - now •

                                            Privacy Policy • Terms of Use

           

Zoeken Deze website the web
    ARCHIEF     2013     2014     2015     2016
Zoekmachine via Freefindgerelateerde zaken - Persberichten & Nieuwsbrieven *** - Laatste up-date: 17 februari 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • DE CCR PUBLICEERT HAAR MARKET INSIGHT/WINTER 2017-2018 - 15/02       HET RAPPORT

 • Hoofdstuk 24 - Estrin: Traditionele schepen - 02/2018

 • Verslag Informatiebijeenkomst, herschikking Noorderhaven - Golfslagadvies - 10/02

 • Hoe zorgen we samen voor ons erfgod in de omgevingsvisie - Min. OCW - 02/2018

 • Ruimte voor Erfgoed - IPO - 02/2018

 • Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) - Editie 2017/1    Corrigendum 1 - CESNI - 01/2018

 • Werf Conrad en Stork-Hijsch N.V. - Historie

 • Inland AIS-apparatuur op binnenschepen overeenkomstig de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de    binnenvaart Operationele en functionele vereisten, testmethoden en vereiste testresultaten - CESNI - 01/2018

 • Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (Es-Trin) - CESNI - 01/2018

 • Onderzoek inventarisatie drijvende bouwwerken en varende schepen - Gem. Groningen - 31/12/2017

 • WELKOM BIJ DE LEIDRAAD LANDSCHAP & CULTUURHISTORIE - N-H - december 2017

 • Ingrijpend in Noord-Holland - RWS - 21/12

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de plan-m.e.r.- procedure omgevingsvisie NH2050 - N-H - 20/12

 • Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018 - 20/12/2017

 • Briefadvies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’ - Raad voor Cultuur - 19/12/2017

 • Ontwerp-projectplan Waterwet Grechtkade West boezemberging - HDSR - 07/12/2017

 • Kijk op de Lekdijk - HDSR - 07/12/2017

 • Spoorbruggen Groningen-Leeuwarden openingstijden - Prov. Groningen- 05/12/2017

 • Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Tracébesluit - I & W - 12/2017

 • Langeraarse Plassen Werken aan waterkwaliteit - HHR Rijnland - 11/2017

 • Bediening spoorbrug over het Noord Willemskanaal - Prov Groningen - 15/11/17

 • Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater- Gem. Groningen - 11/2017

 • Koers Rijke GroenBlauwe Leefomgeving - Prov. Z-H / Waterrecreatie Nederland - 10/2017

 • De Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2017 - Nederland Maritiem Land Serie - 10/2017

 • Oud worden in Nederland - SCP - oktober 2017

 • Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2010 - Waterrecreatie Nederland - 24/10/2017

 • Onderzoek aanpak slechte schepen - Gem. Groningen - 21/10/2017

 • De Kracht van het water - WS Hunze en Aa's - 20/10/2017

 • Informatieblad drijvende bouwwerken - Concept - 02/10/2017

 • Een dek is geen dak - FRK - 09/2017

 • Versterking Houtribdijk Projectplan Waterwet - 27/09/2017

 • Vaarbewaarkaart - 09/2017

 • Deltaprogramma 2018 - 09/2017

 • Interprovinciale Gebiedsagenda IJsselmeergebied - IJsselmeervereniging - 27/09/2017

 • JAARVERSLAG 2017 EUROPESE BINNENVAART Marktobservatie - CCR - 21/09/2017

 • WATER VERBINDT - Water in omgevingsvisies - Unie van Waterschappen - 09/2017

 • MOBIEL ERFGOED in provincie Groningen - Erfgoedpartners - 21/09/2017

 • Classification of Soils and Rocks for the Maritime Dredging Process - PIANC - 12/09/2017

 • Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied - Waterrecreatie Advies BV - 08/2017

 • Movable Bridges and Rolling Gates Design, Maintenance and Operation - Lessons Learnt - PIANC - 31/08/2017

 • 10 Years of the Marina Excellence Design ‘Jack Nichol’ Award (MEDA) - PIANC - 31/08/2017

 • En toch beweegt ze! - Erfgoedmagazin - juli 2017

 • Stad aan het water. Ontwikkelstrategie van Oosterhaven tot aan Meerstad - Groningen - juli 2017

 • Verzoek advies `Erfgoed Telt: toekomstbestendig erfgoedbeleid en –stelsel’ - OCW - juli 2017

 • Koers Oostzee - SVMV - 25-07-17

 • Netwerkbijeenkomst Beleef het Apeldoorns Kanaal - 29 juni 2017

 • ADVIES WATERGEZANT - Adviescommissarie Water - juni 2017

 • ‘Voorzichtig met dijken en hun waarden’ - Deltacommissaris - juni 2017

 • Aan de slag met de Omgevingswet - juni 2017

 • OUDE WINSCHOTERDAIP OPEN - juni 2017

 • Jaarverslag KVNR - juni 2017

 • Rapport 'De Staat van Ons Water' - IenM - juni 2017

 • Herstel Friesenbrücke Prov. Groningen - juni 2017            De plannen gespecificeerd

 • Visie (vaar)wegbeplantingen Provincie Groningen - mei 2017

 • Inspectie- en hersteladviesrapport - Havensluis Gouda - mei 2017

 • Boek over Polderhoofdkanaal - mei 1017

 • RCE + Prov. N-H - © H+N+S (2017) - april 2017

 • Projectplan Erfgoed Telt: naar een toekomst­ bestendig erfgoedbeleid OCW - april 2017

 • Bediening spoorbrug Noord-Willemskanaal - Prov. Groningen - april 2017

 • Notitie Inspraak en overleg Watervisie Gemeente Groningen - maart 2017           

 • Watervisie Gemeente Groningen - maart 2017           

 • Maritieme Werkconferentie en recente onderzoeks- en beleidsrapportages - I en M - februari 2017

 • Erfgoed verordening Gemeente Groningen - 2017           

 • vervangen van de brug Aduard en aansluitende infrastructuur, in het kader van de opwaardering hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl. - 02/06/2015

 • Samenvatting Het Marineterrein - 2013           

 • Spelregels voor een veilige snelle vaart - Prov. Ov. - 2012

 • vaarwaterkaart noordwest-overijssel - Prov. Ov. - 2012

 • vaarwaterkaart almelo-de haandrik - Prov. Ov. - 2012

 • Water als attractie - niet gedateerd           

 • Vaart in de Veenkoloniale Toervaart - 2010           

 • De achterkant van Engeland - 1989           

 •  


  * De verwijzingen op deze pagina zijn veelal afkomstig uit de pers, wij kunnen geen enkele verantwoording voor juistheid van de gegevens accepteren.

  Heeft U tips van zaken die van belang zijn om te vermelden MAIL ONS
  De makers van deze website stellen het zeer op prijs, wanneer U via bovenstaande mail eventuele gebroken links wilt melden.

   

  * De links op deze pagina veelal afkomstig uit de pers en vaak verkregen via de organisatoren.
  Links zijn verwijzingen naar de bron, de bronnen kunnen een link verwijderen, helaas krijgen wij daarvan geen bericht, dus in dat geval: Sorry.
  Ontdekt U een gebroken link stuur ons even een MAILBERICHT