Stichting B.A.S.M. © 2010 - now •

                                 Privacy Policy • Terms of Use

           

 


Links van aanverwante zaken   


Van Zuiderzee naar meer    

De Nieuwe vaarkaart    

Waterrecreatie Noord-Holland    

Blauwe Golf verbindend    

Stichting Electrisch varen    

Levende rivieren    

STRAALBUIZEN    

Bediening op afstand
Bruggen in Amsterdam
   

Sprong over het IJ
Nieuwe bruggen!!
   

Historische Zeilvaart
Groningen
   

Waterwerkenwiki    

Stadsblokken
Werf Arnhem
   

Reitdiep veer   

Waterrecreatie
Nederland
   

Water Heritage   

Windmolens
Uw winst
   

Kennisplatform
Personenver-
voer over water
   

Beter benutten
vaarwegen
   

Ik onderzoek water   

Werf Arnemuiden   

Utrecht Altijd   

Woonbootmuseum >   

Markermeerdijken   

Delta Route   

Samen werken
aan water


Overstroom ik?    

Ruimte voor
de IJssel


Kanalen in Nedl.

INFO 20 M

Wilhelminasluis
Zaandam


De nieuwe
Afsluitdijk


De kust op kracht

Historisch huren

De Gemalen
stichting


 Tijdschrift
Waterschap


Fed. Watersp.
Ver. Nrd-Gron.


Kaarten van
Prov. Groningen


De Friese Meren

Friese
Topattracties


Friese Wifi

Nationaal Park
De Alde Feanen


Beleef Friesland

Friese rustgebieden

Reitdiep haven

Vaarwegen
Overijssel


Mijn Gelderland

Nationaal Park
De Biesbosch


Brugwachters
verhalen


Motorbootzaken

Waterercreatie
Advies


Motormuseum
Oost-West

 BELGIË:

Varen in Vlaanderen

Gids Varen
in Vlaanderen


Waterrecreatie

Waterwegen
en Zeekanaal NV


Bootmagazin

De Gentse Barge

Port of Gent

De kracht van de Scheepvaart

Stad Gent

NautiV


Archeologie Waterbeheerders

Herbestemming NH

Delta Alliance

INTERNATIONAAL:


Digit(D)

SWR (D)

Canal & River Trust

Corridor 2

Euromapping

Inland Waterways

Watertruck

INFO Franse
vaarwegen


E I C B

Voortvarend
Besparen

 


Wetten en regelgeving Binnenvaart

Royal Ship

R.D.M. Rotterdam

Alvracht werk en schepen

 

Jeugd


ZKK Urk

 

* De verwijzingen op deze pagina zijn veelal afkomstig uit de pers, wij kunnen geen enkele verantwoording voor juistheid van de gegevens accepteren.

 

Heeft U tips van zaken die van belang zijn om te vermelden MAIL ONS
De makers van deze website stellen het zeer op prijs, wanneer U via bovenstaande mail eventuele gebroken links wilt melden.

 

* De links op deze pagina veelal afkomstig uit de pers en vaak verkregen via Vaart.NL!
Links zijn verwijzingen naar de bron, de bronnen kunnen een link verwijderen, helaas krijgen wij daarvan geen bericht, dus in dat geval: Sorry.
Ontdekt U een gebroken link stuur ons even een MAILBERICHT