Stichting B.A.S.M. © 2010 - now •

                                 Privacy Policy • Terms of Use

           

 

 

Gebruik van deze site.

 

 

Deze website komt tot stand door de samenwerking van twee heren die hun sporen in de wereld van behoud en van watererfgoed verdiend hebben.

Ze houden van varen en van water en van oud ijzer liefst in hergebruik.
Gezamenlijk al meer dan 75 jaar in deze wereld actief.


De basis van het geheel vormen allerlei berichten, die in de pers, op websites en vanuit de overheid verschijnen en Watergebonden zijn, dit kan zijn op gebied van Water, Wonen, Varen e.d.

Enerzijds worden persberichten, die via een link worden gevonden, zoveel mogelijk in rubrieken op de website geplaatst.
De rubrieken zijn weer onderverdeeld in bepaalde onderwerpen.

Anderzijds worden hyperlinks, die worden gevonden en relateren aan de basis uitgangspunten van deze website zoveel mogelijk geografisch ingedeeld of onder een aparte rubriek opgenomen.

Het streven van de samenstellers is zoveel als mogelijk de bronnen te vermelden vanwaaruit de berichten afkomstig zijn.
© Het copyright van tekst, afbeeldingen etcetra berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers.
Een ieder die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar toestemming en tegen zijn of haar wil op deze website voorkomt, wordt verzocht contact op te nemen met de webmaster .

Bij de samenstelling van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is. De samenstellers kunnen daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Uiteraard staan zij altijd open voor verbeteringen.


De samenstellers zijn zelf afkomstig uit de ex Bedrijfsvaartuigen doelgroepen en nu nog actief als watersporters, o.a. met dit geheel gerestaureerde vaartuig:

2009 2009 2009
2009 2009 2009
2009 2009 2009


 

Heeft U tips van zaken die van belang zijn om te vermelden MAIL ONS
De makers van deze website stellen het zeer op prijs, wanneer U via bovenstaande mail eventuele gebroken links wilt melden.

 

* De links op deze pagina veelal afkomstig uit de pers en worden bijeengeraapt door de webmasters.

Links zijn verwijzingen naar de bron, de bronnen kunnen een link verwijderen, helaas krijgen wij daarvan geen bericht, dus in dat geval: Sorry.
Ontdekt U een gebroken link stuur ons even een MAILBERICHT


 

 

 

 

 

Links

 

 

 

 

Centrale website BASM

 

 

Fotogalerij Sleep & Duwvaart

 

 

Fotogalerij Overheidsvaartuigen

 

 

Sleepboot havens

 

 

Havens & Ligplaatsen voor historische vaartuigen (nog niet geactualiseerd)

 


Directie Golfslag advies onderweg 20.03.2013